Skip to main content

Allmän information

Respektera dina grannar och håll ljudnivån nere. Din golv är din grannes tak. Äldre hus har lite ljudabsorberande isolering.

Mellan kl. 22.00-08.00 måste ljudet hållas till ett minimum, vilket innebär exempelvis. att det är tillåtet att prata med normal volym, titta på TV med normal volym. Ingen springa runt, ingen skrikande, ingen hög musik osv.

Håll alltid lägenhetsdörren stängd. Särskilt viktigt i samband med matlagning för att undvika att störa dina grannar.

Stålfiltret i fläktens avgasskåpa måste rengöras med varmt vatten en gång i veckan. Kolfilter måste bytas en gång om året. När du lagar mat rekommenderar vi att du öppnar fönstret lite. Du kommer att få bäst effekt av att öppna ett fönster i ett annat rum.

Internetinloggningsuppgifterna finns på routern. Du är ansvarig för all trafik genom routern.

Lägenheten måste vara försäkrad. Var god och skaffa en hemförsäkring som kommer att försäkra dig (och din familj) också.

Tallbacka Lodgning tillhandahåller standardutrustning och möbler enligt inventarieförteckningen i ditt incheckningsmail. Alla speciella föremål är hyresgästens ansvar.

Använd en begränsad mängd vatten och mild rengöringsmedel när du moppar trägolven. Mycket vatten kommer att skada golven.

Skador som orsakas av hyresgästen kommer att debiteras till direkta kostnader.

Förlorade nycklar måste rapporteras omedelbart. Kostnaden för nya nycklar och byte av lås debiteras till självkostnadspris.

Det är strikt förbjudet enligt lag att lämna något föremål i entréhallen eller trapphuset på grund av brandrisk och tillgänglighet vid brand.

Fel och nödsituation

Rapportera fel till: support@tallbackalodging.se. Ge namn, kontaktinformation, adress, lägenhetsnummer, beskrivning av felet (ju bättre desto snabbare kan vi lösa det), bilder om möjligt.

Akuta fel och servicekontor under kontorstid (8.00-17.00): +46 (0)73 648 40 46.

Akuta fel (gnistor från elektricitet, vattenläckage) efter kontorstid och under helger: ring nödnumret!

Hotlinen hanterar endast ärenden som kan utgöra hot mot byggnaden eller människor. Hotlinen hanterar inte saker som långsamt rinnande avlopp, internetåtkomst, förlorade nycklar, kalla element.

Numret finns på tavlan nära ingångsdörren. Telefonnumret till hotline varierar mellan adresserna.

Lagen föreskriver att det måste finnas en brandvarnare på plats i varje lägenhet. Brandlarmet i lägenheten är inte anslutet till en central funktion eller brandkår. Det kan gå av på grund av rök från matlagning. Om larmet sänder ut en kort pip varje 1-2 minuter, är det en indikation på att batteriet är lågt.

Inspektion

Varje lägenhet inspekteras innan inflyttning. Det är dokumenterat i text, bilder och video. Inspektionen kommer att jämföras med skicket den dag du flyttar ut. Skador och onormalt slitage kommer att faktureras.

Ventilation

Det är viktigt för din hälsa och för lägenhetens hälsa att ventilationsinloppen och -utloppen är öppna hela tiden. Att stänga luftintagen på/under fönstren kan snabbt orsaka mögel i din lägenhet och det är kostsamt att sanera och måla om. Textila möbler påverkas ofta och måste bytas ut. När du lagar mat rekommenderar vi att du öppnar fönstret lite. Du kommer att få bäst effekt av att öppna ett fönster i ett annat rum.

Elektricitet

Elkraft och gas som överstiger den inkluderade mängden från din arbetsgivare kommer att debiteras till direkta kostnader. Den inkluderade summan för din lägenhet kan hittas i ditt incheckningsdokument.

Elpriset är väldigt högt just nu.

Användning av extra rumsvärmare/elektriska element/fläktar är den främsta orsaken till överskridna räkningar. Tung användning av spis/ugn, lampor och tvättmaskin/torktumlare kan vara en annan orsak.

Om du önskar extra uppvärmning rekommenderar vi oljefyllda element eftersom de är mer effektiva.

Strömavbrott

Att byta säkringar är ditt ansvar. Service kan ge dig vägledning under kontorstid på vardagar. Den vanligaste orsaken till strömavbrott är att en säkring har löst ut på grund av överbelastning.

En vanlig säkring kan tåla cirka. 2300W belastning (230v x 10A). Om för många elektriska apparater är anslutna till samma säkring är detta ofta orsaken till strömavbrott. Om du nyligen har anslutit några nya enheter, koppla bort dem innan du återställer säkringen. Det är ofta orsaken till problemet. Adapter från indiskt eluttag till europeisk standard är en annan vanlig orsak till problem.

Som en första säkerhetsåtgärd har de flesta lägenheter automatiska säkringar (omkopplare som finns i hallen). Det är lätt att se vilken säkring som har löst ut. I några lägenheter finns det porslinsfusen. Om en porslinsäkring har lösts ut kommer du att se en liten silver/grön/röd ”metallknapp” som sitter inne i det lilla glasfönstret. Du kan köpa porslinsäkringar på din lokala livsmedelsbutik, kiosk osv. Ta med den använda säkringen för att jämföra.

Som en andra säkerhetslinje har de flesta lägenheter en eller tre porslinsfusksäkringar anslutna efter huvudfuskskåpet på infkommande kabeln. Om strömmen inte återkommer efter att ha återställt säkringarna på huvudkortet är det troligt att en porslinsäkring har lösts ut. Porslinsäkringarna är normalt placerade: A, synliga nedanför elmätaren. B, bakom en liten lucka nära huvud säkringsskåpet. I några lägenheter är elmätaren och proppskåpet i källaren. Om du inte kan hitta någon andra säkerhetslinje, är det förmodligen fallet. Du behöver ringa Service eller Hotlinen för hjälp.

Hotlinens personal hjälper dig inte med att byta säkringar i din lägenhet. Du kommer att debiteras för besöket om hotline-personalen kommer till din lägenhet och upptäcker att en säkring i din lägenhet är orsaken till problemet.

Städning och användning av textilier

Städning och byte av sängkläder/handdukar sker varannan vecka. Din specifika städdag kan hittas i ditt incheckningsdokument. Vänligen plocka upp/ta bort saker och personliga tillhörigheter från ytor. Städarna kommer att dammsuga/moppa/torka av ytor och rengöra badrummet. Städarna kommer inte att städa runt områden där det finns saker i vägen, t.ex. rätter på köksbänkarna, leksaker/kläder på golvet osv.

Diskning av tallrikar ingår inte. Den tillhandahållna rengöringen är inte en generell rengöring. Ni behöver städa er lägenhet själva 1-2 gånger i veckan för att hålla den i ordning.. Städning av väggar, skåp/skåp/fönster är ditt ansvar.

Lägg alla handdukar som behöver bytas ut på badrumsgolvet. Du kommer att få samma belopp tillbaka. Se till att handdukarna är torra när du lämnar dem för byte, annars kan tvätten bli missfärgad på grund av att de ruttnar.

Vita handdukar är endast avsedda att användas efter handtvätt eller dusch. Blå kökshanddukar är avsedda att torka rena tallrikar, inte som disktrasa.

Det är inte tillåtet att tvätta något av de tillhandahållna textilierna själv på grund av risken för missfärgning. Missfärgade och på annat sätt skadade textilier kommer att debiteras.

Textilier kommer att inventeras när du flyttar ut och om något saknas kommer du att bli debiterad.

Centralvärme

Normal rumstemperatur är cirka 19-20 grader Celsius. Det finns ett centralvärme system i byggnaden som kommer att starta när vädret blir kallare och temperaturen i byggnaden är under normalt. Det brukar normalt ske i oktober i Stockholmsområdet. Värmesystemet levererar tillräckligt med värme för att hålla inomhustemperaturen normal genom att anpassa sig till mätta inomhus- och utomhustemperaturer. Centralvärme fungerar normalt sett bra och inomhustemperaturen är sällan under standardnivå. Det kan finnas variationer i inomhustemperaturen under september och oktober på grund av temperaturförändringar utomhus som det centrala värmesystemet inte lyckas följa helt. Det är normalt i alla byggnader i Sverige.

Om en radiator känns kall i handen är den normalt sett faktiskt rumstempererad, men stål känns kallare eftersom det är stål.

Gemensamt tvättstuga

  • Respektera tidsschemat.
  • Bokning måste göras i förväg innan användning.
  • Gemensam tvättstuga måste rengöras ordentligt efter användning.
  • Spikar, skruvar, bh-bhållare och liknande orsakar ofta skador på tvättmaskiner. Tomma fickor och tvätta bh:ar i en nätväska.

Avfallshantering

En bot på 500 SEK tas ut för att lämna avfall i fel rör eller i byggnaden och området runtomkring. Flera överträdelser kan leda till vräkning.

Om det finns separata rutschkanor/behållare för Komposterbart material och Kvarvarande hushållsavfall måste du sortera ditt avfall enligt nedan. Om det bara finns en ränna/container för allt avfall behöver du inte sortera det. Annat material måste alltid lämnas på en återvinningsstation.

Sammansättbart material – ”Matavfall”

Komposterbart material måste sorteras separat i speciella papperspåsar och kastas i rätt sopnedkast/sopbehållare. Komponerbar material är t.ex. mat, kökshanddukar, tepåsar, kaffesump. Du kan inte lägga ben, blommor, jord, tobak, tuggummi, kartong eller plast i Composable. Särskilda papperspåsar för komposterbart material hittas normalt sett i entréhallen.

Återstående hushållsavfall

Det är inte tillåtet att kasta glas, metall, kartong, tidningar, batterier, lampor och skrymmande avfall i hushållsavfallet. Hushållsavfall måste lämnas i sopnedkastet/sopbehållaren i en knuten plastpåse. Kvarvarande hushållsavfall innebär t.ex. blöjor, små matförpackningar, små plastbitar, tops, take away-förpackningar.

Annat material

Glass, metall, kartong, tidningar, plast, batterier, lampor och grovavfall måste lämnas vid återvinningsstationen.

Gemensamt tvättstuga

Spola inte mat ner i avloppet, släng det i soporna. Rengöring av avloppen är invånarens ansvar. Använd följande metoder nedan:

Kök

https://www.youtube.com/watch?v=xbYy6ipzffY eller https://www.youtube.com/watch?v=GCEPXNq7YYo

Plunger kallas ”vaskrensare” på svenska och kan köpas på t.ex. Clas Ohlson.

Bassäng

https://www.youtube.com/watch?v=bj2eqR4s08o

Dusch/Bad

https://www.youtube.com/watch?v=bdnp4vreKj0